^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

27 maja zebranie członków spółdzielni "Westalka"

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” zawiadamia, że w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Paterku przy ul. Kcyńskiej 6a odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4.Wybór Komisji:
- wyborczej
- wnioskowej,
- skrutacyjnej,
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2013 r.
8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013r.
9.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.
10.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2013 r.
11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r. wraz z uchwałą o podziale zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Westalka” prawa wieczystego użytkowania gruntów na Os. St. Batorego w Paterku.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów we własności działki nr 124/3 (stanowiącej drogę) położonej w Olszewce, każdoczesnym właścicielom lokali położonych w nieruchomości Olszewka 33a.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017.
17.Wybór członków Rady Nadzorczej.
18.Sprawy wniesione przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Westalka".
19.Wolne wnioski.
20.Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdania, które będą przedmiotem obrad oraz projekty uchwał znajdują się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wichrowe Wzgórze 3 w Nakle nad Notecią. Każdy członek ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać poparcie co najmniej 10 członków – formularze zgłoszenia kandydata do pobrania w siedzibie Spółdzielni. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać wyłącznie członek Spółdzielni, nie prowadzący działalności konkurencyjnej dla Spółdzielni. Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dokumentu tożsamości.
Zarząd Spółdzielni

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka