^Do góry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

PAterek

Partnerzy

nakło

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Westalka"

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” zawiadamia, że w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 17.00 w Sali „Cechowa” przy ul. Ks. Skargi w Nakle nad Notecią odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4.Wybór Komisji:
a.Wnioskowej,
b.Skrutacyjnej,
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2014 r.
8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.
9.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a.Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.
b.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2014 r.
c.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.
d.Podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działek położonych w Paterku na Osiedlu Batorego.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka”.
14. Wybór delegatów na Zjazdy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu.
15. Wolne wnioski.
16. Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdania roczne oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, są wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wichrowe Wzgórze 3 w Nakle nad Notecią. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.
Uzupełnienie porządku obrad nastąpiło na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” z uwagi na pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Toruniu, w trybie art.83 ust. 10 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2013 poz. 1222).

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa