^Back To Top

Partnerzy

nakło

Przyjęto propozycje Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

W dniu wczorajszym w Wiejskim Domu Kultury w Paterku spotkali się samorządowcy Paterka w celu ustalenia propozycji podziału Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.

Przyjęcie funduszu nastąpi na Zebraniu Wiejskim w dniu 05.09.2016r. Zebraniu przewodniczył sołtys wsi Mariusz Malikowski, rade sołecką reprezentowali: Barbara Malikowska, Joanna Makowczyńska, Sebastian Jeziorski i Marek Majzon. WDK reprezentował Paweł Pałubicki, KGW- Maria Banach, LZS „SKRA” Paterek- prezes Artur Czechowicz i Radosław Hyży.

Do podziału była kwota 28992,2 .Przypominam, że na Zebraniu Wiejskim propozycje będą przegłosowane, a grupa 15 mieszkańców może wnieść swoje propozycje.

Propozycja podziału Funduszu Sołeckiego.

  1. Utwardzenie ulicy Cichej-                                                                     8 000zł;
  2. Odwodnienie ulicy Szubińskiej-                                                             8 000zł;
  3. Doposażenie WDK Paterek-                                                                  1 000zł;

-zakup gier

-zakup samowara i inne

      4.  Modernizacja WDK-                                                                              2 992,2zł;

      5.  Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z sołectwa Paterek-                   1 500zł;

      6.  Zakup niezbędnych materiałów do pielęgnacji terenów zielonych-              2 500zł;

      7.  Zakup mundurów dla OSP Paterek-                                                        1 000zł;

      8.  Wykup gruntów na ulicy Kcyńskiej z przeznaczeniem pod budowę chodnika- 4.000zł.

Zadania do realizacji we wsi Paterek z budżetu gminy:

  1. Kontynuacja budowy kolejnego segmentu szkoły;
  2. Zabezpieczenie środków na budowę ulicy Cichej;
  3. Odwodnienie ulicy Szubińskiej;
  4. Budowa drogi łączącej os. Sobieskiego z ulicą Leśną;
  5. Uzupełnienie punktów świetlnych na ulicy Leśnej;
  6. Wykup gruntów na ulicy Kcyńskiej pod budowę chodnika.

        Wiadomość dla mieszkańców ulicy 7-go Lutego

Ulica będzie robiona około 10 września i ma być robiona cała.

 

   

   

 

 

Copyright © 2013. Paterek  Rights Reserved.