^Back To Top

Partnerzy

nakło

Fundusz Sołecki wsi Paterek

Fundusz Sołecki Wsi Paterek na 2015 rok.

 

 

 

 

Fundusz Sołecki Wsi Paterek na rok 2014

 

Fundusz Sołecki Wsi Paterek na 2013 rok

 

Paterek ,dnia 11.09.2012r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło n. Notecią

Pan Sławomir Napierała

WNIOSEK

Na podstawie art.4 ust 1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U .Nr.52,poz.420)oraz uchwały Nr.1 zebrania wiejskiego sołectwa Paterek z dnia 03.09.2012r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2013, realizacji przedsięwzięcia polegającego na;

  1. Wykonanie projektu na ul. 7-Lutego i ul. Spacerową.

2. Modernizacja kuchni WDK Paterek-zakup mebli kuchennych, zlewozmywaka i innych oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych WDK Paterek-zakup materiałów do remontu i innych.

3. Modernizacja sal dydaktycznych Przedszkola w Paterku-zakup niezbędnych materiałów do malowania.

4. Upiększanie wsi poprzez dbanie o zieleń i skwerów- zakup paliwa, narzędzi do pielęgnacji i materiałów do drobnych napraw.

5. Organizowanie imprez integrujących mieszkańców wsi i gminy oraz kultywowanie tradycji;

- integracja młodzieży uzdolnionej muzycznie ,podczas przeglądu twórczości muzycznej

- zawody sportowe integrujące dzieci z okazji Dnia Dziecka

-festyn rodzinny z okazji zakończenia wakacji

- kultywowanie tradycji wiejskich dożynek

- kultywowanie tradycji wspólnej wigilii

Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia jest; wykonanie w/w przedsięwzięć poprawi warunki życia mieszkańców sołectwa Paterek oraz przyczyni się do zwiększenia aktywności i zintegrowania.

Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosą 24078,90 zł i składają się z następujących pozycji;

1.Projekt na ul.7-Lutego i ul. Spacerową . 15000zł

2.Modernizacja kuchni WDK Paterek-zakup mebli kuchennych, 3400zł

zlewozmywaka i innych oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych WDK Paterek –zakup

materiałów do remontu i innych.

3.Modernizacja sal dydaktycznych Przedszkola –zakup niezbędnych 2000zł

materiałów do remontu i innych.

4.Upiększanie wsi poprzez dbanie o zieleń i skwery- zakup paliwa 1200zł

narzędzi do pielęgnacji i materiałów do drobnych napraw.

5.Organizowanie imprez integrujących mieszkańców wsi i gminy oraz 2478,90zł

kultywowanie tradycji.

 

Sołtys wsi Paterek

Mariusz Malikowski

Copyright © 2013. Paterek  Rights Reserved.