^Do góry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

PAterek

Partnerzy

nakło

List otwarty Tomasza Miłowskiego do Burmistrza Nakła Sławomira Napierały w sprawie budowy szkoły w Paterku.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

                                                                  Paterek, 31 marca 2014 r.

Tomasz Miłowski

Przewodniczący Prezydium

Rady Rodziców

Zespołu Szkół w Paterku

Paterek, Wyzwolenia 9/2

                                      Pan Sławomir Napierała

                              Burmistrz Miasta i Gminy

                              Nakło nad Notecią

Dotyczy: dokończenie budowy segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół w Paterku.

 

9 grudnia 2013 r. podczas spotkania samorządowców w Sadkach dotyczącego m.in. pozyskiwania środków unijnych uzyskałem informacje, że jeszcze w ramach perspektywy finansowej 2007-20013 zarząd województwa kujawsko-pomorskiego będzie ogłaszał konkursy, w których dofinansowanie może dotyczyć nawet 85% wartości zadania inwestycyjnego.

30 stycznia 2014 r. Prezydium i Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Zespołu Szkół w Paterku upoważniły mnie do prowadzenia wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych na dokończenie budowy szkoły w Paterku. Nawiązano do spotkania z 8 kwietnia 2013 r. z udziałem posła Eugeniusza Kłopotka, burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią pana Sławomira Napierały, zastępcy burmistrza pana Krzysztofa Błońskiego, dyrekcji szkoły i przedstawicieli rodziców. Ze strony burmistrza padło wówczas zapewnienie, że w przypadku znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania budowy szkoły na poziomie 80%, pomimo poważnego zaangażowania inwestycyjnego gminy, podejmie on nadzwyczajne kroki celem znalezienia pozostałej części środków finansowych.

26 marca 2014 r. doszło do mojego spotkania z Marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego panem Piotrem Całbeckim, w obecności posła Zbigniewa Sosnowskiego. Pokazana została i omówiona prezentacja dotycząca 16 letniej historii budowy szkoły w Paterku. Do jej zakończenia potrzebna jest wg kosztorysu inwestorskiego kwota brutto 6 686 212 zł. Pan Marszałek zadeklarował dofinansowanie inwestycji kwotą nie przekraczającą 70 % poprzetargowych kosztów budowy, nie więcej niż 3 700 000 zł.

28 marca br. przeprowadziłem telefoniczne rozmowy z panią Kamilą Radziecką, dyrektorem Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz panią Moniką Walecką-Gołasz zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczące deklaracji złożonej przez pana Piotra Całbeckiego.

Pani Monika Walecka-Gołasz poprosiła, by gmina Nakło nad Notecią przygotowała pismo-wystąpienie ze wskazaniem podstawowych danych dotyczących zadania inwestycyjnego i dostarczyła je na posiedzenie Zarządu Województwa, które odbędzie się w środę 2 kwietnia 2014 r. w Toruniu. Ma to być informacja wstępna, która może być przesłana nawet drogą mailową. Każdy tydzień jest teraz niezwykle ważny.

W w/w sprawie odbyłem rozmowy telefoniczne m.in. z panem burmistrzem Sławomirem Napierałą (piątek 28.03) oraz przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią panem Henrykiem Podejką, a także spotkałem się ze Starostą Nakielskim panem Tadeuszem Sobolem.

W niedzielę 30 marca br. w Zespole Szkół w Paterku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Nakle: Małgorzata Dybalska, Mieczysława Palicka, Aleksandra Konieczna, Janusz Dąbrowski, Zdzisław Sell, sołtysi Paterka Mariusz Malikowski i Wieszek Andrzej Szmańda oraz dyrekcja szkoły i przedstawiciele rodziców. Przekazałem na nim wszystkie sprawy dotyczące możliwości budowy szkoły. Podjęto decyzję (protokół w załączeniu) o pilnym spotkaniu z władzami gminy.

Wczoraj tzn. 31 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią doszło do spotkania w sprawie budowy szkoły w Paterku z zastępcą burmistrza panem Krzysztofem Błońskim. Wzięli w nim udział radni Rady Miejskiej w Nakle z tzw. "Zanotecia", wiceprzewodnicząca rady Małgorzata Dybalska, przewodniczący komisji Henryk Podejko, przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Miłowski.

Po dyskusji i wymianie poglądów pan Krzysztof Błoński wskazał, że 1 kwietnia 2014 r. przeprowadzi rozmowę z panią Moniką Walecką - Gołasz, dopyta o charakter oczekiwanego prze Zarząd Województwa wystąpienia gminy, a w ciągu 2 tygodni przeanalizowane zostaną jej możliwości w zakresie budowy szkoły w Paterku.

Panie Burmistrzu

Mając na względzie być może niepowtarzalną szansę na szybką budowę szkoły w Paterku, która zakończy trwający kilkanaście lat niekorzystny dla wizerunku miasta i gminy proces inwestycyjny apeluję do Pana o:

  • realizację obietnicy złożonej w Paterku 8 kwietnia 2013 r. dotyczącej budowy szkoły,

  • zaangażowanie wszystkich sił i środków dla wyjaśnienia powstałej sytuacji i dookreślenie niezbędnych warunków dla podjęcia inwestycji (pilne wystąpienie do Zarządu Województwa o wsparcie budowy - wstępna deklaracja chęci skorzystania z powstałej szansy i informacja o rozpoczęciu intensywnych poszukiwań środków własnych),

  • zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nakle i uzyskanie zgody radnych na działania zabezpieczające możliwość skorzystanie z dotacji,

  • opracowanie "mapy drogowej" nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego uwzględniające ponadstandardowe instrumenty realizacji zadania,

  • spotkanie z władzami Powiatu Nakielskiego i wystąpienie o pomoc finansową na zadanie realizowane przez gminę Nakło nad Notecią (uzbrojenie strefy przemysłowej w Paterku, wsparcie budowy obejścia Nakła) - umożliwi ona alokację gminnych środków inwestycyjnych,

  • wystąpienie do Marszałka z prośbą o zwiększenie do maksimum, czyli do 85% dofinansowania inwestycji ze względu na szczególną sytuację gminy Nakło nad Notecią,

  • dogłębną analizę budżetu gminy na 2014 r. i dokonanie zmian umożliwiających wyasygnowanie niezbędnych środków własnych na budowę szkoły (m.in. przesunięcie zadań inwestycyjnych dotyczących Paterka na kolejny rok budżetowy) bądź uruchomienie kredytu,

  • przygotowanie rejestru korzyści wynikających z zakończenia budowy szkoły w Paterku (po przeniesieniu do szkoły oddziałów zerowych pozyskanie w Przedszkolu w Paterku kilkudziesięciu wolnych miejsc dla dzieci przedszkolnych, zagospodarowanie budynku w Wieszkach - świetlica wiejska, mieszkania komunalne.

Przy pełnej mobilizacji, dobrej woli, współpracy między samorządami i zrozumieniu oczekiwań rodziców uczniów z Paterka, Wieszek, Janowa, Rozwarzyna i Polichna, jest szansa, by w niezwykły sposób radykalnie przyspieszyć budowę całego segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku. Zostało 21 miesięcy do zakończenia obecnej perspektywy finansowej. Przykłady z sąsiedztwa - Białe Błota, Łochowo - pokazują, że dzisiaj budynek szkolny można zbudować w kilkanaście miesięcy. Bardzo proszę, spróbujmy to zrobić razem.

Tomasz Miłowski

Otrzymują:

- Starosta Nakielski,

- radni Rady Miejskiej w Nakle,

- dyrektor ZS w Paterku

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa