Zebranie wiejskie sprawozdawcze za 2015r.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

29 lutego w Wiejskim Domu Kultury w Paterku odbyło się zebranie sprawozdawcze sołectwa Paterek, na którym podsumowano działalność sołtysa i rady sołeckiej w 2015 roku.

W zastępstwie sołtysa zebranie prowadziła i sprawozdanie za 2015 rok przedstawiła członkini rady sołeckiej Barbara Malikowska.

W spotkaniu uczestniczyli:burmistrz Miasta i Gminy Nakło Sławomir Napierała, starosta powiatu nakielskiego Tomasz Miłowski, radni Aleksandra Konieczna, Katarzyna Borzych-Kubacka, Jarosław Warmke, Hieronim Kołaczek i przedstawiciel policji asp. Paweł Biernacki.

Pierwszym punktem zebrania było wystąpienie Jarosława Warmke, który przedstawił plany przystąpienia gminy Nakło do metropolii bydgoskiej. W tej sprawie w całej gminie odbywają się konsultacje i głosowania. Mieszkańcy Paterka w głosowaniu wyrazili swoje opinie.

Następnie Barbara Malikowska przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2015 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

Mając na zebraniu takie osoby jak: burmistrza MiG Nakło Sławomir Napierała, starosta powiatu nakielskiego Tomasz Miłowski,  prezes KPWiK Sławomir Sobczak oraz radni, mieszkańcy mogli dowiedzieć się z „pierwszej ręki” o planach rozwoju gminy i Paterka, oraz otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich problemy. Pytania dotyczyły stanu dróg na terenie wsi i  bezpieczeństwa na nich, dewastacji przystanków, zanieczyszczania poboczy dróg i lasów, utwardzenia ulicy 7-go Lutego, przyszłości „białej szkoły”, kanalizacji na ulicy Wyzwolenia. Sławomir Sobczak i zaproszony projektant kanalizacji na ulicy Wyzwolenia przedstawili stan zaawansowania prac.

Włodarze gminy i starostwa zgodnie podkreślali dobrą współpracę miedzy gminą i starostwem.

Więcej informacji z przebiegu zebrania w terminie późniejszym.